kindertheaterkoor2: muziek en informatie

kindertheaterkoor2 brief 1okt2019

KERSTCONCERT NIGHT OF SILENCE
ZONDAG 15 DECEMBER
VRIJDAG 13 DECEMBER

REPETITIEDAG ZONDAG 17 NOVEMBER 14.00-16.30U
GENERALE REPETITIE NOG NIET BEKEND

repeteren voor 30 okt
one song couplet 1, 2 uit hoofd
droom je wereld uit je hoofd tot wat je ook droomt
morgen uit je hoofd

en we zingen:
One Song vocals
a Million Dreams- Droom je wereld

en
morgen
stille nacht
kerstbal
Komen nog op de site