Muziekmakerij

Op speelse wijze en met fantasie maken kinderen kennis met muziek. Er worden liedjes (passend in het lesthema) aangeleerd, waarbij de kwaliteit van zingen een belangrijke plaats inneemt. Er is veel aandacht voor gehoortraining, hetgeen ook positief werkt op de ontwikkeling van de leesvaardigheid.
Tijdens de lessen komt alles wat met muziek te maken heeft aan bod. We zingen, dansen en spelen op instrumenten. We gaan aan de slag met maat & ritme en ontwikkelen allerlei muzikale vaardigheden.

Voor wie?
kinderen van 5-7 jaar

Waar?
Speeltuin de Helpen

Wanneer?
woensdag 13.15-14.00

Start?
herfstcursus; oktober 10 lessen
wintercursus: februari 13 lessen

aanmelden/contact

tarieven