Tarieven 2020-2021

lessoort  periode bedrag locatie
muziekmakerij/herfstcursus 10 weken van 45 min per wk. € 75 H
muziekmakerij/wintercursus 13 weken van 45 min per wk. € 97,50 H
pianoles individueel schooljaar (=36 lessen) 30 min. per wk.(per les €21,80) € 785 S
pianoles duo schooljaar uitgangspunt 30 min. per wk € 495 S
pianoles knipkaart 10 maal individuele les van 45 min. op afspraak. € 395 S
musicalschool schooljaar (=36 lessen)180 min. per wk. € 420 J
dansles: show-musical 10 12jr 1×14 dagen/sept -dec voor kindertheaterkoor2 € 50 H
dansles: show-musical 10 12jr 1×14 dagen 60 min/sept -dec voor anderen  €75 H
kindertheaterkoor 1 schooljaar (=36 lessen) 60 min per wk.  €155,- H
kindertheaterkoor 2 schooljaar (=36 lessen)90 min. per wk.  €210,- H
blokfluit herfstcursus 10 weken van 30 min per wk. € 75 H
blokfluit wintercursus 13 weken van 30 min per wk. € 97,50 H
vrouwenkoor the ladies wordt betaald afhankelijk van de duur van het project
Aan leerlingen van 21 jaar en ouder wordt 21% BTW doorberekend, m.u.v. studenten!! Op vertoon van je collegekaart wordt je door mij vrijgesteld van de BTW-verplichting.

zie ook algemene voorwaarden en privacy overeenkomst

H = SPEELTUINGEBOUW BSV HELPMAN-OOST/GROENESTEYNPARK
S = SCHAPERSTRAAT 7
J = J.HAYDNSCHOOL/HAYDNLAAN