TARIEVEN 2023-2024

kindertheaterkoor 1                      H 34 lessen 60 min per week €185,-
kindertheaterkoor 2                      H 34 lessen 90 min per week €245,-
pianoles individueel                       S 36 lessen 30 min per week
= €23,05 per les
€830,-
pianoles duo                                   S 36 lessen 30 min per week
=€14,30 per les
€515,-
pianoles individueel                      S 18 lessen 45 min 1x 14 dagen
=€35,83 per les
€645,-
pianoles knipkaart                         S 5 lessen 45 min €245,-
musicalgroep  8 vrouwen €275,-
vrouwenkoor the Ladies               H Songs for the Asking €180,-

H = SPEELTUINGEBOUW BSV HELPMAN-OOST/GROENESTEYNPARK
S = SCHAPERSTRAAT 7

 

BETALING

De lesgelden voor de muziek- en theaterlessen dienen binnen twee weken te worden voldaan: hiertoe worden facturen toegezonden.

Aan leerlingen van 21 jaar en ouder wordt 21% BTW doorberekend, m.u.v. studenten!! Op vertoon van je collegekaart wordt je door mij vrijgesteld van de BTW-verplichting.

Bij niet tijdig betalen kan de deelname aan de lessen en de inschrijving eenzijdig worden beëindigd en kan Muziekschool Marjon Geldof besluiten een incassotraject te starten.
In bijzondere gevallen kan, in overleg, een betalingsregeling worden getroffen.

RESTITUTIE

Voor reguliere muzieklessen die wekelijks plaatsvinden geldt dat er minimaal 35 en maximaal 39 lessen worden gegeven in een lesjaar. Wanneer het aantal gegeven lessen door ziekte of uitval van de docent onverhoopt minder is dan 35, vindt aan het einde van het lesjaar restitutie van een gedeelte van het lesgeld plaats.
Het missen van lessen als gevolg van ziekte of andere redenen van de leerling, geeft géén recht op restitutie. Soms kan, in overleg met de docent, in zo’n geval een les later worden ingehaald, de leerling kan hier echter geen recht op doen gelden.

MUZIEKSCHOOL MARJON GELDOF STIMULEERT MUZIKAAL TALENT

=> 2 lessen = 10% korting op de groepsles
=> Familiekorting =5% korting voor ieder volgend lid van dezelfde familie.

Om voor de korting in aanmerking te komen, moet je op 1 augustus van dit jaar jonger zijn dan 18 jaar.

zie ook algemene voorwaarden en privacy overeenkomst