Algemene informatie

  • Er worden vaste lestijden afgesproken
  • De lessen worden 1 maal per week gevolgd; in overleg kan hiervan worden afgeweken.
  • In de schoolvakanties wordt geen les gegeven
    Als schoolvakanties worden de vakanties aangehouden zoals die gelden in de gemeente Groningen.
  • De lesperiode wordt aangegaan voor een schooljaar, van september tot en met juni. En deze wordt automatisch verlengd. Alleen in bijzondere omstandigheden (verhuizing of langdurige ziekte) kan eerder worden opgezegd. Voor de muziekmakerij en blokfluitles geldt de cursusduur.
    Zie ook : algemene voorwaarden en privacy overeenkomst

Opzeggen

Wil je dit schriftelijk voor 1 augustus van het nieuwe schooljaar doen.

In overleg kan van bovenstaande voorwaarden worden afgeweken.

Marjon Geldof
Schaperstraat 7
9722LN Groningen