ALGEMENE INFORMATIE

Welkom op mijn website. Je bent van harte uitgenodigd om alle pagina’s te bekijken en misschien zit er een muziekles tussen die bij je past.
Neem dan contact met me op en dan kan ik je verder informeren.

INSCHRIJVEN EN OPZEGGEN

Lessen worden afgenomen voor een heel seizoen: Op deze wijze kan ik muziekonderwijs verzorgen waarin de ontwikkeling van de leerling centraal staat.
Het lesseizoen is verdeeld over het schooljaar: september t/m juni. Opgave is altijd voor een heel seizoen inclusief betalingsverplichting voor het hele seizoen.

Tussentijdse inschrijving is mogelijk in overleg en is afhankelijk van onder meer de beschikbare lestijd in het rooster . Wanneer er geen ruimte is voor directe ingang van de lessen wordt men op een wachtlijst geplaatst.
Voor korter lopende cursussen, workshops en projecten wordt ingeschreven voor de (beperkte) duur van de cursus, workshop of het project.

Bij bijzondere omstandigheden (langdurige ziekte, verhuizing) kan in overleg eerder opgezegd worden. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand.

Opzeggen: wil je dit voor 1 augustus van het nieuwe schooljaar doen?

LESTIJDEN

Er worden vaste lestijden afgesproken.
De lessen worden wekelijks gevolgd; in overleg kan hiervan worden afgeweken.

In geval van ziekte van de docent wordt de les ingehaald.
Bij ziekte van een leerling wordt in principe niet ingehaald of gerestitueerd. Bij langdurige ziekte gelden andere regelingen.

In de schoolvakanties wordt geen les gegeven. Als schoolvakanties worden de vakanties aangehouden zoals die gelden in de gemeente Groningen. (zie ook vakanties en andere belangrijke dagen)

Zie ook : algemene voorwaarden en privacy overeenkomst

In overleg kan van bovenstaande worden afgeweken.
Veel Plezier
Marjon Geldof

Schaperstraat 7
9722LN Groningen
06-44714356
KvK: 01151611